Kalendár udalostí 28.10.2020

streda, 28.10.2020

Téma: Marketing na sociálnych médiách, Obsah, ktory funguje na sociálnych sietach - Hype, s.r.o., výberová online prednáška
Prednášajúci: Mgr. Marek Didák, konateľ v spoločnosti Hype, s,r.o.
Dátum a čas: 28. 10. 2020, 7.30 h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.