Kalendár udalostí 27.10.2020

utorok, 27.10.2020

Téma: Krajinná architektúra v USA - výberová online prednáška. Krajinná architektúra v americkom priestore je už vyše 100 rokov na vzostupe. Americké univerzity patria dlhodobo k absolútnej špičke v našom odbore, napr. Harvard University (Graduate School of Design), Virginia Polytechnic Institute and State University (School of Architecture and Design), Univeristy of Pennsylvania (School of Design), University of Oregon (School of Architecture and Allied Arts) či University of California Berkeley (College of Enviromental Design). Absolventi týchto škôl sa dlhodobo zaraďujú medzi najvýznamnejších krajinných architektov na svete. Krajinná architektúra sa v USA stala jedným z najprogresívnejších odborov súčasnosti. Osobnosti ako Peter Walker, Michael Van Valkenburgh, James Corner, Kathryn Gustafson či Laurie Olin pracujú vo svojich ateliéroch s historickými, kultúrnymi a ekologickými aspektmi súvisiacimi s plánovaním a tvorbou súčasných amerických miest. Ich mená sa spájajú s oceňovanými projektmi svetového významu a môžeme ich zaradiť medzi pokračovateľov olmstedovskej tradície a nasledovníkov takých osobností 20. storočia, akými boli Lawrance Halprin, Thomas Church či Dan Kiley. Kľúčovým v tomto kontexte sú predovšetkým ich kompetencie v koordinovaní všetkých ostatných zainteresovaných profesií, ktoré vstupujú do tvorby nášho životného prostredia. Preukázaný úspech vydarených amerických projektov môže byť pre nás dobrou inšpiráciou a príkladom, že vďaka nasadeniu a odbornej erudícii môžu v tomto ohľade hrať zásadnú rolu tiež jednotlivci a dobre fungujúce malé tímy.
Prednášajúca: doc. Ing. Zuzana Ambrožová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Ústav zahradní a krajinářské architektury   . Zuzana Ambrožová študovala zahradní a krajinářskou architekturu v Lednici, kde aktuálne pôsobí na Ústave zahradní a krajinářské architektury MENDELU v Brně. Je autorkou odborných publikácií o verejných priestoroch a histórii krajinnej architektúry. Počas svojho štúdia a akademickej praxe absolvovala viacero zahraničných stáží, okrem iného v USA, kde v rámci Fulbrightovho programu pôsobila na University of California v Berkeley a získala skúsenosti aj na Harvard University, UPenn a University of Virginia. Americkej krajinnej architektúre, ktorá je témou aj jej habilitačnej práce, sa intenzívnejšie venuje od roku 2014.
Dátum a čas: 27. 10. 2020, 15.00 h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo