Kalendár udalostí 26.10.2020

pondelok, 26.10.2020

Téma: Leader budúcnosti - výberová online prednáška určená pre študentov FEM v rámci predmetu organizácia manažérskej práce, ako aj ostatných študentov, odbornú i laickú verejnosť
Prednášajúci: Ing. Tomáš Štrbo, IBM, manager
Dátum a čas: 26. 10. 2020, 15.00 h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.