Kalendár udalostí 22.10.2020

štvrtok, 22.10.2020

Téma: Aktuálna situácia v pestovaní a využívaní koreninových a aromatických rastlín v SR - verejná habilitačná prednáška zameraná na vplyv genotypu, termínu zberu a diferencovanej výživy na úrodu a kvalitatívne parametre vybraných zástupcov rodu Ocimum spp.
Prednášajúca: Ing. Ivana Mezeyová, PhD., vysokoškolská pedagogička na Katedre zeleninárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Dátum a čas: 22. 10. 2020, 9.00 h
Miesto: cvičebňa TD-01, Tulipánová 7, Nitra

Téma: Territorial Market and Consumer Studies: Central Asia and Uzbekistan- výberová online prednáška v rámci predmetu globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy
Prednášajúca: Assoc. Prof. Khabibullo Pirmatov, Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers (TIIAME), Uzbekistan
Dátum a čas: 22. 10. 2020, 13.30 h
Miesto: MS Teams https://cutt.ly/mgtmL2J
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.