Kalendár udalostí 21.10.2020

streda, 21.10.2020

Téma: Vplyv podmienok welfare na výkonnosť koní - verejná habilitačná prednáška
Prednášajúca: Ing. Eva Mlyneková, PhD., vysokoškolská pedagogička na Katedre špeciálnej zootechniky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
Dátum a čas: 21. 10. 2020, 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (on-line prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?146175K59DWJCU66 )

Téma: Manažment zakladania a údržby výsadieb ruží - verejná habilitačná prednáška zameraná na reevidenciu a súčasný potenciál botanických ruží
Prednášajúca: Ing. Katarína Rovná, PhD., vysokoškolská pedagogička na Katedre biotechniky zelene Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Dátum a čas: 21. 10. 2020, 9.00 h
Miesto: cvičebňa TD-01, Tulipánová 7, Nitra

Téma: Implementácia zelenej infraštruktúry vo vybraných európskych mestách - verejná habilitačná prednáška zameraná na zelenú infraštruktúru v plánovaní a tvorbe krajiny
Prednášajúca: Ing. Attila Tóth, PhD., vysokoškolský pedagóg na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Dátum a čas: 21. 10. 2020, 13.00 h
Miesto: cvičebňa TD-01, Tulipánová 7, Nitra