Kalendár udalostí 13.10.2020

utorok, 13.10.2020

Téma: Webinár Kompostovanie - pripravený v spolupráci s národným rozvojovým projektom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu AZU - Aktivita zvyšuje úspech.  Paulína Kuricová zo spoločnosti JRK Waste Management, ktorá sa venuje riešeniam v odpadovom hospodárstve, predstaví možnosti spracovania bioodpadov v procese kompostovania z najrôznejších uhlov pohľadu.
Prednášajúca: Paulína Kuricová, marketingová manažerka JRK Waste Management
Dátum a čas: 13. 10. 2020 o 12.30 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo