Kalendár udalostí 08.10.2020

štvrtok, 08.10.2020

Téma: International Business Environment: From Practical Business Perspective - výberová online prednáška v rámci predmetov: globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy; medzinárodný marketing
Prednášajúci: Tomáš Buček, MBA, absolvent Wirtschaftsuniversität Vienna a MBA štúdia na University of International Business and Economics in Beijing
Dátum a čas: 8. 10. 2020, 15.00 h
Online prenos: MS Teams http://bit.ly/femspu2
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.