Kalendár udalostí 24.09.2020

streda, 23.09.2020

V dňoch 23. a 24. septembra 2020 sa v rámci projektu POWER4BIO uskutoční online návšteva nitrianskeho regiónu, ktorá poskytne účastníkom príležitosť na výmenu poznatkov, priestor pre dialóg a predstaví stav a rozvoj biohospodárstva na Slovensku a v nitrianskom regióne. Podujatie organizuje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s partnermi a kľúčovými aktérmi v oblasti biohospodárstva. Počas prvého dňa predstavia odborníci a tvorcovia politík pozíciu biohospodárstva v aktualizovanej stratégii výskumu a inovácií na národnej a regionálnej úrovni, ako aj súvisiace prioritné oblasti a výzvy. Druhý deň budú prezentované príklady dobrej praxe a podporné služby pre podnikateľov.   Pozývame všetkých záujemcov, aby sa online návštevy zúčastnili. Program podujatia a registračný link nájdete na https://power4bio.eu/invitation-to-the-online-power4bio-cross-visit-to-nitra-slovakia.