Kalendár udalostí 23.09.2020

streda, 23.09.2020

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva sa 23. 9. 2020 o 14.00 h v priestoroch budovy na Hospodárskej ul. 7 uskutoční tematická prednáška doc. Ing. arch. R. Štěpánkovej, PhD. na tému: Obnova bývalej Hospodárskej školy v Nitre s následnou komentovanou prehliadkou pod vedením Ing. arch Z. Holičkovej, pracovníčky Krajského pamiatkového úradu Nitra. Súčasťou podujatia bude výstava posterov. Viac o aktivitách na stránkach DEKD:

https://www.dekd.sk/aktivita/3991-architektonicky-hodnotne-objekty-fzki-spu-v-nitre

https://www.dekd.sk/aktivita/3978-obnova-byvalej-hospodarskej-skoly-v-nitre

V dňoch 23. a 24. septembra 2020 sa v rámci projektu POWER4BIO uskutoční online návšteva nitrianskeho regiónu, ktorá poskytne účastníkom príležitosť na výmenu poznatkov, priestor pre dialóg a predstaví stav a rozvoj biohospodárstva na Slovensku a v nitrianskom regióne. Podujatie organizuje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s partnermi a kľúčovými aktérmi v oblasti biohospodárstva. Počas prvého dňa predstavia odborníci a tvorcovia politík pozíciu biohospodárstva v aktualizovanej stratégii výskumu a inovácií na národnej a regionálnej úrovni, ako aj súvisiace prioritné oblasti a výzvy. Druhý deň budú prezentované príklady dobrej praxe a podporné služby pre podnikateľov.   Pozývame všetkých záujemcov, aby sa online návštevy zúčastnili. Program podujatia a registračný link nájdete na https://power4bio.eu/invitation-to-the-online-power4bio-cross-visit-to-nitra-slovakia.