Kalendár udalostí 08.09.2020

utorok, 08.09.2020

Téma: Zodpovedné a jasné vlastníctvo ako základ pre dlhodobé udržanie krajiny - verejná inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., vysokoškolská pedagogička na Katedre krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU
Dátum a čas: 8. 9. 2020, 9.30 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka

V Aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 8. septembra 2020 o 9.00 h uskutoční 56. Valné zhromaždenie členov Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. Pozvanie prijal aj minister pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka SR Ing. Ján Mičovský CSc. Viac na https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/valne-zhromazdenie-slovenskej-akademie-podohospodarskych-vied/

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva bude 8. septembra 2020 o 13.30 h v priestoroch ŠD Antona Bernoláka SPU v Nitre otvorená výstava posterov, venovaná objektu Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre na Hospodárskej ulici. Ide o funkcionalistický objekt architekta J. Grossmanna - pôvodne Štátna odborná hospodárska škola postavená v r. 1932. Objekt bol v roku 1998 vyhlásený za  národnú kultúrnu pamiatku. Výstava potrvá do 19. septembra a následne bude presunutá do objektu na Hospodárskej ul. č. 7.

Viac o aktivitách na stránkach DEKD:

https://www.dekd.sk/aktivita/3991-architektonicky-hodnotne-objekty-fzki-spu-v-nitre

https://www.dekd.sk/aktivita/3978-obnova-byvalej-hospodarskej-skoly-v-nitre