Kalendár udalostí 07.09.2020

pondelok, 07.09.2020

Téma: Bezpečnosť a kvalita pracovného prostredia v poľnohospodárskych technológiách - verejná inauguračná prednáška.
Prednášajúci: doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD. vysokoškolský pedagóg na Katedre zariadení stavieb a bezpečnosti techniky, Technická fakulta SPU v Nitre
Dátum a čas: 7. 9. 2020, 11.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (on-line prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?141955Q8G1M4UA20).

Téma: Optimalizačné metódy pri riadení výrobného procesu - verejná inauguračná prednáška.
Prednášajúci: doc. Ing. Maroš Korenko, PhD. vysokoškolský pedagóg na Katedre kvality a strojárskych technológií Technická fakulta SPU v Nitre
Dátum a čas: 7. 9. 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (on-line prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?141955Q8G1M4UA20);