Kalendár udalostí 14.07.2020

utorok, 14.07.2020

Téma: Silové interakcie medzi kolesovým traktorom a podložkou - habilitačná prednáška. Prednáška je zameraná na výpočet hodnôt maximálnej ťahovej sily kolesového traktora pri pohone 4K2 na základe silových interakcií medzi daným hnacím kolesom a podložkou. Silové interakcie zohľadňujú adhéznu silu, kohéznu silu, rozmer a tvar dezénu, rozmer a tvar hrotov hrotového zariadenia kolesa na poddajnej podložke s danými parametrami. Výpočet bude zohľadňovať zahĺbenie dezénu hnacej pneumatiky pri vyvíjaní 100% ťahovej sily, pričom sa určí zahĺbenie dezénu pneumatiky do poddajnej podložky a počet dezénov v zábere.
Prednášajúci: Ing. Rudolf Abrahám, PhD., odborný asistent na Katedre dopravy a manipulácie, Technická fakulta SPU v Nitre
Dátum a čas: 14. 7. 2020, 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (online prenos https://archive.tp.cvtisr.sk/live?140494C15LT7CF86 )

Téma: Metódy proximálneho mapovania a monitorovania pôdnych vlastností - habilitačná prednáška. Dôležitým predpokladom správneho rozhodovania v presnom poľnohospodárstve sú informácie o variabilite výrobného prostredia. Prednáška je orientovaná na  význam určovania variability v čase a priestore, klasifikáciu základných metód zisťovania pôdnych vlastností. Uvádza sa charakteristika a princíp činnosti snímačov pracujúcich na rôznych fyzikálnych princípoch (elektrické, mechanické optické, ...). Pozornosť sa venuje aj aplikácií a využiteľnosti informačných zdrojov získaných proximálnym snímaním pôdy komerčne dostupnými zariadeniami.
Prednášajúci: Ing. Miroslav Macák, PhD., odborný asistent na Katedre strojov a výrobných biosystémov, Technická fakulta SPU v Nitre
Dátum a čas: 14. 7. 2020, 11.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (online prenos https://archive.tp.cvtisr.sk/live?140494C15LT7CF86 )