Kalendár udalostí 09.07.2020

štvrtok, 09.07.2020

Téma: Reprodukčné systémy krytosemenných rastlín - habilitačná prednáška.
Prednášajúca: Ing. Ľuba Ďurišová, PhD., pedagogická pracovníčka na Katedre environmentalistiky a biológie, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
Dátum a čas: 9. 7. 2020, 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (online prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?138952BO5U3ENO27).

Téma: Trh s poľnohospodárskou pôdou v krajinách EÚ - habilitačná prednáška.
Prednášajúci: Ing. Ivan Takáč, PhD., odborný asistent na  Katedre európskych politík Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre
Dátum a čas: 9. 7. 2020, 7.30 h
Miesto: poslucháreň S-01 (pavilón S, prízemie, Tr. A. Hlinku 2)