Kalendár udalostí 19.02.2020

streda, 19.02.2020

Téma: Praktické skúsenosti záhradného architekta na Slovensku - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Jozef Janiš, záhradný architekt
Dátum a čas: 19. 02. 2020, 9.00 h
Miesto:  cvičebňa TD-01, Tulipánova 7, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.