Kalendár udalostí 17.02.2020

pondelok, 17.02.2020

Téma: Bioaktívne látky v rode Allium a ich potenciálny pozitívny účinok - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD., Katedra chémie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre
Dátum a čas: 17. 02. 2020, 9.00 h
Miesto:  poslucháreň Z-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra