Kalendár udalostí 13.02.2020

štvrtok, 13.02.2020

Miesto: Pavilón TF, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Dátum a čas: 13. 2. 2020, vstupy o 9.00 a 11.00 h

Téma: Park 4Dvory České Budějovice - uplatnenie princípov riadenej sukcesie v architektonickom koncepte - výberová prednáška
Prednášajúci: Markéta a Petr Veličkovi, M&P Architekti, ČR
Dátum a čas: 13. 2. 2020, 11.00 h
Miesto:  cvičebňa TD-01, Tulipánova 7, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

Téma: Hydroosev - možnosti a limity jeho použitia - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Tomáš Gabriel, Gabriel s. r. o. , ČR
Dátum a čas: 13. 2. 2020, 11.45 h
Miesto:  cvičebňa TD-01, Tulipánova 7, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.