Kalendár udalostí 22.11.2019

pondelok, 18.11.2019

Spomienka na novembrové a ponovembrové udalosti zachytené na stránkach dvojtýždenníka Poľnohospodár. Zaujíma vás, prečo vstúpili študenti Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre do okupačného štrajku? Aké boli základné požiadavky Koordinačného výboru? S akým programovým vyhlásením vstupoval do volieb prvý ponovembrový rektor VŠP v Nitre? Prečítajte si, ako udalosti okolo novembra a krátko po ňom mapoval univerzitný spravodajca Poľnohospodár.

Miesto a čas konania: priestory pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 9.00 – 15.00 h

piatok, 22.11.2019

Téma: Genomika v šľachtení hospodárskych zvierat - výberová prednáška
Prednášajúci: assoc.prof. Gábor Mészáros, BOKU Viedeň (ústav udržateľných poľnohospodárskych systémov, oddelenie chovu hospodárskych zvierat). Je popredným odborníkom na genomickú selekciu a diverzitu hospodárskych zvierat v Európe. Spolupracuje s podnikmi plemenárskych služieb, prednáša na popredných kongresoch a fakultách. Je koordinátorom európskeho vzdelávacieho programu pre šľachtenie a genetiku zvierat. 
Dátum a čas: 22. 11. 2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň Z-03, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Šesťdesiatyprvý imatrikulačný ples SPU sa bude konať 22. novembra 2019 od 18.00 h v pavilóne B na výstavisku Agrokomplex. Viac informácií o programe, predaji lístkov a pod. nájdete na https://www.facebook.com/events/975867852748760/

Téma: The public finance sector in Poland; The financial autonomy of municipalities - výberová prednáška
Prednášajúci: Dr. Łukasz Satoła, University of Agriculture in Krakow, Poľsko
Dátum a čas: 22. 11. 2019, 9.00 - 13.00 h
Miesto: cvičebňa AS-36, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre