Kalendár udalostí 21.11.2019

pondelok, 18.11.2019

Spomienka na novembrové a ponovembrové udalosti zachytené na stránkach dvojtýždenníka Poľnohospodár. Zaujíma vás, prečo vstúpili študenti Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre do okupačného štrajku? Aké boli základné požiadavky Koordinačného výboru? S akým programovým vyhlásením vstupoval do volieb prvý ponovembrový rektor VŠP v Nitre? Prečítajte si, ako udalosti okolo novembra a krátko po ňom mapoval univerzitný spravodajca Poľnohospodár.

Miesto a čas konania: priestory pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 9.00 – 15.00 h

štvrtok, 21.11.2019

Téma: Proces projektovania – ako pristupovať k tvorbe projektu - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Štefan Lančarič, PhD.
Dátum a čas: 21. 11. 2019, 10.00 - 12.00 h
Miesto: prednášková miestnosť TD-02, Tulipánová 7, FZKI
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Silová súťaž mužov a žien za účasti študentov UKF a SPU.

Miesto a čas konania: Fitštúdio UKF, B. Slančíkovej 1, Nitra, 9.00 h