Kalendár udalostí 20.11.2019

pondelok, 18.11.2019

Spomienka na novembrové a ponovembrové udalosti zachytené na stránkach dvojtýždenníka Poľnohospodár. Zaujíma vás, prečo vstúpili študenti Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre do okupačného štrajku? Aké boli základné požiadavky Koordinačného výboru? S akým programovým vyhlásením vstupoval do volieb prvý ponovembrový rektor VŠP v Nitre? Prečítajte si, ako udalosti okolo novembra a krátko po ňom mapoval univerzitný spravodajca Poľnohospodár.

Miesto a čas konania: priestory pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 9.00 – 15.00 h

streda, 20.11.2019

Téma: Inovačné trendy a hodnotenie efektívnosti závlahovej techniky v podmienkach SR - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD., Katedra strojov a výrobných biosystémov TF SPU v Nitre
Dátum a čas: 20. 11. 2019, 9.00 h
Miesto: pavilón MF, 4. poschodie, veľká zasadačka
Prednáška je zameraná na podstatu zavlažovania a jeho uplatnenie v našich podmienkach. Definované sú základné spôsoby závlah a pozornosť je zameraná na závlahu postrekom. Pre daný spôsob zavlažovania sú predstavené inovačné trendy a moderná závlahová technika. Efektívnosť závlahovej techniky a kvalita práce závisí od spotreby vody a od rovnomernosti dávkovania. V nadväznosti na efektívnosť sa zameriame na rovnomernosť postreku a metódy jej hodnotenia. Následne poukážeme na faktory, ktoré znižujú kvalitu práce. V rámci prednášky poukážeme na pedagogický prínos a prepojenie na výskumnú oblasť a vedeckú školu.

Téma: Nestlé pre mladých. Riadenie tímov v spoločnosti Nestlé - výberová prednáška
Prednášajúci: Ľubica Novotná, Tibor Molnár
Dátum a čas: 20. 11. 2019, 11.00 h
Miesto: cvičebňa AS-31, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Stolnotenisový turnaj pre študentov UKF a SPU.

Miesto a čas konania: telocvičňa ŠD Zobor, Nitra, 14.00 h

Ocenenie najlepších študentov z jednotlivých fakúlt za vynikajúce výsledky dosiahnuté v štúdiu a vzornú reprezentáciu SPU.

Miesto a čas konania: VC AgroBiotech, kongresová sála, 13.00 h

Diskusia a priblíženie problematiky revolúcie a revolučných udalostí s prvým porevolučným rektorom VŠP.

Miesto a čas konania: VC AgroBiotech, kongresová sála, 14.00 h

Chlieb je základnou potravinou človeka už po tisíc generácií. Súčasná moderná výživa chápe postavenie chleba dokonca symbolicky. Aj preto bol Svetový deň chleba stanovený na ten istý deň ako Svetový deň výživy – 16. októbra. Podľa štatistík FAO sa ročne vo svete vyrobí 350 miliónov ton chleba. U nás je ročná spotreba chleba približne 40 kg na osobu. Kým v minulosti bola vo svete ročná spotreba chleba na jedného konzumenta takmer 80 kg, toto množstvo sa v mnohých krajinách zredukovalo o viac ako polovicu. Príčinou je čiastočne väčší výber pekárskych výrobkov, ktoré nahrádzajú chlieb na našich stoloch, ale v posledných desaťročiach sa do popredia dostávajú aj nutričné a zdravotné faktory. Pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa chleba by sme chceli zrealizovať druhý ročník podujatia pod názvom Chlieb náš každodenný daj nám dnes pod záštitou a vedením Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov a Fakulty biotechnológie a potravinárstva. V rámci podujatia budú podobne ako počas prvého ročníka prezentované, či už tradičné chleby pšenično-ražné, ražné, zemiakové, špaldové, ale aj sójové, tekvicové a bezlepkové, ale napríklad aj netradičná focaccia. Prezentované pekárske výrobky budú pripravené na Katedre skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP, Katedre výživy ľudí FAPZ, pričom sa opäť pokúsime získať produkty z domácej produkcie študentov a zamestnancov SPU, a tiež sponzorských pekární. Návštevníci budú mať možnosť ochutnať rôzne druhy chleba, bezlepkového aj kváskového, slaného a sladkého pečiva. Opäť nebudú chýbať zaujímavé recepty a ukážky využitia chleba na spoločenských akciách vo forme chlebových tort a chuťoviek s rôznymi nátierkami, bravčovou masťou a cibuľou, ale aj s medom a domácimi džemami. Pre návštevníkov budú okrem iného pripravené aj zaujímavosti o technológii výroby chleba, nutričnom zložení pekárskych výrobkov a o ich slovenskej a celosvetovej spotrebe.

Miesto a čas konania: priestory pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 9.00 – 13.00 h

Na základe rozbiehajúcej sa spolupráce Katedry výživy ľudí so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a možnosťou účasti študentov študijného programu Výživa ľudí na eventoch VšZP v rámci Dní zdravia, by sme chceli podobné aktivity zrealizovať aj medzi študentmi SPU. V rámci aktivít sa podieľame na osvete zdravého životného štýlu a stravovania, kde realizujeme antropometrické merania prostredníctvom prístroja InBody s následnou konzultáciou spojenou s výkladom nameraných hodnôt a odporúčaniami, ako dosiahnuť optimálne výsledky a zlepšiť svoj zdravotný stav. Súčasne vykonávame konzultácie nielen v oblasti zdravého stravovania, ale aj liečebnej výživy, súvisiacej najmä s obezitou a zlým lipidovým profilom. Súčasťou meraní sú aj skríningové vyšetrenia hladiny cholesterolu a glukózy, taktiež spojených s konzultáciou. Vzhľadom na to, že problematika zdravej výživy je čoraz aktuálnejšia a jej vplyv na zdravie človeka je nepopierateľný, chceli by sme zvýšiť povedomie študentov SPU, ale aj zamestnancov, príp. verejnosti, že správna výživa má svoje miesto a význam, a že už malými úpravami jedálneho lístka dokážeme znížiť riziko mnohých civilizačných chorôb.

Miesto a čas konania: priestory pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 9.00 – 13.00 h

Work&Travel USA je oficiálny kultúrno-výmenný program vlády USA, určený len pre študentov VŠ alebo VOŠ, a zároveň je to pre študentov asi jediná legálna cesta ako pracovať a cestovať po USA. Vďaka programu počas leta v prvom rade zažijú skvelé leto, zlepšia si svoju angličtinu, získajú pracovnú skúsenosť v medzinárodnom prostredí, spoznajú veľké množstvo kolegov a kamarátov z rôznych kútov sveta, stretnú rozmanitú kultúru, v neposlednom rade si zarobia na cestovanie. Miami, New York alebo LA? Všetky tieto miesta, ktoré sa zdajú byť tak ďaleko, sú podstatne bližšie a dostupnejšie, ako si myslíme. V infostánku študentom povieme, ako sa programu zúčastniť, koľko ich to celé bude stáť a mnoho iného.

Miesto a čas konania: priestory pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 9.00 – 13.00 h

Work&Travel USA je oficiálny kultúrno-výmenný program vlády USA, určený len pre študentov VŠ alebo VOŠ, a zároveň je to pre študentov asi jediná legálna cesta ako v pracovať a cestovať po USA. Ak si študent na vysokej škole a uvažuješ nad letom v USA, si na správnom mieste! Na krátkej prednáške sa študenti dozvedia: výhody, nevýhody a podmienky účasti programu Work and Travel USA, aké práce môžu vykonávať, koľko ich to bude stáť, aké existujú programy WAT USA a ktorý je pre nich najvhodnejší. Na záver bude prebiehať otvorená diskusia.

Miesto a čas konania: KC ŠD A. Bernoláka, 18.00 – 19.00