Kalendár udalostí 07.11.2019

streda, 06.11.2019

Pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej a rektorky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD. sa bude v Kongresovom centre SPU v Nitre v dňoch 6. - 8. novembra 2019 konať už 25. ročník konferencie UNINFOS (6. 11. 2019 - predkonferenčné aktivity, o 17.h Panelová diskusia, 7. - 8. 11. 2019 - hlavná časť konferencie).

Hlavná téma konferencie: Univerzita budúcnosti.

Témy:
- Najnovšie vývojové trendy IKT, možnosti ich aplikácií na VŠ
- Informačná bezpečnosť na vysokých školách
- Inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách, e-learning, použitie virtuálnej reality vo výučbe

Bližšie informácie na  https://spu.fem.uniag.sk/uninfos2019/

štvrtok, 07.11.2019

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva organizujú 7. novembra 2019 na pôde univerzity Vedeckú konferenciu doktorandov s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Záštitu nad podujatím prevzal doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. dekan FAPTZ, prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. dekan FBP a prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. dekan FZKI. Cieľom podujatia je prezentácia najnovších poznatkov dosiahnutých v rámci vedecko-výskumných aktivít doktorandov v dennej a externej forme štúdia. Konferencia je určená pre doktorandov dennej a externej formy štúdia z SPU a iných domácich a zahraničných univerzít. Online registrácia do 30. 09. 2019. Viac na https://vkd.uniag.sk/

Téma: Building the Analytical Decision-oriented Framework - výberová prednáška
Prednášajúci: Prof. Cheung Kin Yu Joseph, Tsinghua University, China
Dátum a čas: 7. 11. 2019, 13.30 - 17.30 h
Miesto: poslucháreň AS-36, pavilón S
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov;Fakulty biotechnológie a potravinárstva;Fakulty ekonomiky a manažmentu;Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja;Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva;Technickej fakulty;

Téma:[nbsp]Lokálne ekologické poznatky v službách ochrany a využitia biodiverzity v intenzívne využívanej krajine - inauguračná prednáška
Prednášajúci:doc. Ing. Alexander Fehér, PhD., Katedra environmentálneho manažmentu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre
Dátum a čas: 7. 11. 2019, 13.00
Miesto: poslucháreň A-02,Tr. A. Hlinku 2

Téma:[nbsp]Manažment lesných ekosystémov a klimatická zmena - inauguračná prednáška
Prednášajúci:doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD., Ústav ekológie a environmentalistiky Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
Dátum a čas: 7. 11. 2019, 15.00
Miesto: poslucháreň A-02,Tr. A. Hlinku 2

Téma: Biznis analytika v praxi - výberová prednáška
Prednášajúci: Richard Kraus, country manager spoločnosti SAS slovensko. Výberová prednáška sa uskutoční v rámci predmetu Systémy na podporu štatistickej analýzy a bude venovaná fungovaniu biznis analytika v praxi. 
Dátum a čas: 7. 11. 2019, 11.00 h
Miesto: poslucháreň Z-03, Tr. A. Hlinku 2
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu;Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja;Technickej fakulty;

V priestoroch výučbovej miestnosti a Vivária Botanickej záhrady SPU v Nitre  sa 7. novembra 2019 od 13. do 15.00 h uskutoční akcia podporená z grantového programu Mením moje mesto 2019 s názvom Biodiverzita - zážitkové vzdelávanie.