Kalendár udalostí 06.11.2019

Tuesday, 05.11.2019

Pozývame vás do expozície Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2019

Na výstavisku Agrokomplex Nitra v pavilóne M5 sa 5. a 6. novembra 2019  uskutoční siedmy ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 2019. Podujatie sa koná pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, veľvyslanca Českej Republiky na Slovensku, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, rektorky Slovenskej poľnohospodárske univerzity v Nitre a rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Viac na https://sk.gaudeamus.cz/nitra

Wednesday, 06.11.2019

Pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej a rektorky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD. sa bude v Kongresovom centre SPU v Nitre v dňoch 6. - 8. novembra 2019 konať už 25. ročník konferencie UNINFOS (6. 11. 2019 - predkonferenčné aktivity, o 17.h Panelová diskusia, 7. - 8. 11. 2019 - hlavná časť konferencie).

Hlavná téma konferencie: Univerzita budúcnosti.

Témy:
- Najnovšie vývojové trendy IKT, možnosti ich aplikácií na VŠ
- Informačná bezpečnosť na vysokých školách
- Inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách, e-learning, použitie virtuálnej reality vo výučbe

Bližšie informácie na  https://spu.fem.uniag.sk/uninfos2019/

Téma: Nagojský protokol a aktuálna legislatíva na Slovensku - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Peter Maňka, PhD., riaditeľ odboru ochrany biodiverzity a krajiny MŽP SR, národný kontaktný bod pre Nagojský protokol.
Dátum a čas: 6. 11. 2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň A-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva aFakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
 
 

Téma: Uplatnenie Nagojského protokolu vo výskume a poľnohospodárstve - výberová prednáška, školenie na tému implementácie Nagojského protokolu na Slovensku.
Prednášajúci: Ing. Ján Tomka, PhD., NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra.
Dátum a čas: 6. 11. 2019
Miesto: poslucháreň A-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva aFakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

Téma: Adaptation of Designs to Climate Changes - výberová prednáška zameraná na možnosti krajinno-architektonických riešení s ohľadom na meniace sa klimatické podmienky
Prednášajúci: Assoc. prof. Ewa Zaras-Januszkiewicz
Dátum a čas: 6. 11. 2019 o 14.30 h
Miesto: TD-01, Tulipánová 7, FZKI
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
 

Téma: Landscape Evaluation as Usufulness Method in Landscape Architecture - výberová prednáška zameraná na metódy hodnotenia v krajinno-architektonickej praxi.
Prednášajúci: Assoc. prof. Beata Fornal Pieniak
Dátum a čas: 6. 11. 2019 o 13.30 h
Miesto: TD-01, Tulipánová 7, FZKI
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Téma: Chemical characterization of soil. Contamination of soil and natural aqueous environmental systems - výberová prednáška
Prednášajúci: doc. Dr. Timea Pernyeszi
Dátum a čas: 6. 11. 2019 o 12.00 h
Miesto: BZ-02, Katedra zeleninárstva, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Téma: Personálne plánovanie - výberová prednáška
Prednášajúci: Dušan Richvalský, Hapi Hodonín, ČR
Dátum a čas: 6. 11. 2019 o 7.30 h
Miesto: pavilón S, miestnosť S
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre