Kalendár udalostí 05.11.2019

utorok, 05.11.2019

Srdečne vás pozývame na inovačný workshop v rámci EIT Food Hub projektu, zameraný na rozvoj inovatívneho a kreatívneho myslenia a podnikania u študentov vysokých škôl. Počas štyroch hodín sa účastníci zoznámia s inovačným procesom, dozvedia sa o úspešných podnikateľoch zo Slovenska, o inovatívnom financovaní projektov, osvoja si pozitívne a kreatívne myslenie, precvičia si prezentačné zručnosti, naučia sa techniku generovania nových nápadov a hneď ju aplikujú na príklade z praxe. Termín: 5. 11. 2019.  Registrácia: do 28. 10. 2019 Viac info a registrácia na: eva.durcanska@uniag.sk   Program

Pozývame vás do expozície Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2019

Na výstavisku Agrokomplex Nitra v pavilóne M5 sa 5. a 6. novembra 2019  uskutoční siedmy ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 2019. Podujatie sa koná pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, veľvyslanca Českej Republiky na Slovensku, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, rektorky Slovenskej poľnohospodárske univerzity v Nitre a rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Viac na https://sk.gaudeamus.cz/nitra