Kalendár udalostí 30.10.2019

středa, 30.10.2019

Téma: Medzinárodne organizácie v oblasti noriem kvality pre ovocie a zeleninu - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Viera Baričičová, PhD.
Dátum a čas: 30. 10. 2019, 13.30 h
Miesto: BZ-01, Katedra zeleninárstva, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Diskusia: AGROPOLITIKA EÚ A PODPORA MLADÝCH FARMÁROV | Je Slovensko pripravené na výmenu generácii v poľnohospodárstve?
Miesto: Kongresové centrum, Štud. domov A. Bernoláka, Trieda A. Hlinku 38, Nitra
Termín: 30. októbra 2019, 10.00 - 12.30 h
Počet ľudí pracujúcich v poľnohospodárstve na Slovensku každoročne klesá. Životaschopnosti sektora nepridáva ani jeho starnutie. Kým tesne po revolúcii bol priemerný vek v agrosektore 40 rokov, dnes sa bezpečne blíži k hranici 50 rokov. Podobnému trendu však čelia aj ostatné krajiny a tak Únia spoločne hľadá recept na starnúce poľnohospodárstvo.
Veľkú príležitosť ako presvedčiť mladých ľudí, aby sa nebáli práce v agrosektore otvára pripravovaná reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Aká je šanca, že sa jej to podarí? Majú mladí ľudia voči práci v agrosektore predsudky? Ako im môže pomôcť štát? To budú hlavné otázky diskusie Agropolitika EÚ a podpore mladých farmárov.
S našimi hosťami sa pokúsime odpovedať na to, či môžu mladých na kariéru farmára motivovať nové technológie a inovácie v agrosektore. Ako je na tom s podporou vedy a výskumu v poľnohospodárstve Slovensko a aké formy podpory prináša návrh reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ z dielne Európskej komisie? Môže Únia alebo štát prácu v poľnohospodárstve zatraktívniť tým, že bude klásť väčší dôraz na životné prostredie? Zohľadňuje reforma únijnej agropolitiky zmenu klímy a podiel, ktorým sa na nej podieľa samotný sektor poľnohospodárstva?