Kalendár udalostí 25.10.2019

čtvrtek, 24.10.2019

Ambrózy, o.z., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií SPU, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU, Agentúra pre rozvoj vidieka a Mesto Nitra sú organizátormi konferencie SLOVENSKÉ VINOHRADNÍCKE OBCE 2019 - trendy, stratégie a možnosti rozvoja v slovenských vinohradníckych obciach, ktorá sa uskutoční 24. a 25. októbra 2019 v Kongresovom centere SPU. Záštitu nad podujatím prevzala rektorka SPU v Nitre doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. Viac na http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/slovensk%C3%A9-vinohradn%C3%ADcke-obce-2019/

pátek, 25.10.2019

Téma: Heteróza a inbríding v šľachtení hospodárskych zvierat - výberová prednáška
Heteróza a inbríding sú dva biologické javy, ktoré vznikajú v dôsledku zvyšovania heterozygotnosti resp. homozygotnosti v populácii. Pokiaľ sa heteróza prejavuje zvýšeným fitnes, naopak inbríding vedie k jeho zníženiu.
Prednášajúci: doc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.
Dátum a čas: 25. 10. 2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň Z-03, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

V rámci projektu EIT Food Hub sa dňa 25.10.2019 v zasadacej miestnosti ŠD A. Bernoláka SPU v Nitre uskutoční Awareness day - Networking: Potravinový systém - výskum, inovácie a transfer poznatkov do praxe. Na podujatí sa zúčastnia akademickí predstavitelia, zástupcovia potravinárskych a biotechnologických firiem, obchodných spoločností s cieľom diskutovať o aktuálnych otázkach potravinového systému: potravinové zdroje, suroviny, biotechnologické a technologické postupy, výroba, obchod, kvalita, bezpečnosť a spotreba tradičných potravín, ale aj potravín s pridanou hodnotou a ich konzumácia z pohľadu zdravia spotrebiteľa. Program

Botanická záhrada SPU v Nitre pripravuje tradičný jesenný Tekvica fest 2019. Bude sa konať 25. októbra 2019 od 16.00 h v parku Botanickej záhrady. Na deti a ich rodičov čaká okrem vyrezávania tekvíc a zaujímavých súťaží aj príjemné posedenie, občerstvenie a teplý čaj na zahriatie. (V prípade nepriaznivého počasia bude miesto konania upresnené