Kalendár udalostí 24.10.2019

čtvrtek, 24.10.2019

Ambrózy, o.z., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií SPU, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU, Agentúra pre rozvoj vidieka a Mesto Nitra sú organizátormi konferencie SLOVENSKÉ VINOHRADNÍCKE OBCE 2019 - trendy, stratégie a možnosti rozvoja v slovenských vinohradníckych obciach, ktorá sa uskutoční 24. a 25. októbra 2019 v Kongresovom centere SPU. Záštitu nad podujatím prevzala rektorka SPU v Nitre doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. Viac na http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/slovensk%C3%A9-vinohradn%C3%ADcke-obce-2019/

Téma: Monitoring fosforu vo vybraných profiloch Veverského potoka ako potencionálneho znečisťovateľa vodného diela Brno - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Věra Hubačíková, Ph.D., Mendelova univerzita v Brne, Česká republika
Poslucháči sa oboznámia so spôsobom monitorovania fosforu vo vodnom toku, o znečistení spôsobenom fosforom a čistení vodného diela Brno.
Dátum a čas: 24. 10. 2019, 13.30 h
Miesto: poslucháreň ZP, Hospodárska ul. 7, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.