Kalendár udalostí 22.10.2019

utorok, 22.10.2019

Téma: Využitie kŕmnych aditív na zlepšenie transformácie živín u neprežúvavcov - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD., Katedra výživy zvierat Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov
Dátum a čas: 22. 10. 2019, 11.00 h
Miesto: poslucháreň A-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra

Téma: Najdôležitejšie choroby olejnín a ochrana proti nim - habilitačná prednáška
Prednášajúci: Ing. Peter Bokor, PhD., Katedra ochrany rastlín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov
Názov habilitačnej práce: Výskyt, rozšírenie, bionómia patogénov slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) a ochrana proti nim
Dátum a čas: 22. 10. 2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň A-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra