Kalendár udalostí 15.10.2019

úterý, 15.10.2019

V priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity sa 15. októbra 2019 uskutoční Deň kariéry SPU, ktorého cieľom je sprostredkovať študentom a absolventom kontakt so zamestnávateľmi a ponúknuť im pracovné príležitosti, možností stáží a praxe a ďalšie možnosti spolupráce s aplikačnou sférou. V prezentačných stánkoch budú môcť získať informácie od zástupcov zúčastnených firiem. Súčasťou podujatia budú prezentačné prednášky na jednotlivých fakultách SPU v Nitre a tematické workshopy pre študentov.

Viac na http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/de%C5%88-kari%C3%A9ry-spu-2019/