Kalendár udalostí 11.10.2019

piatok, 11.10.2019

Téma: Ekonomika šľachtenia hospodárskych zvierat - výberová prednáška
Šľachtenie hospodárskych zvierat je zámerné pretváranie genofondu populácií HZ. Šľachtiteľské programy predstavujú súbor na seba nadväzujúcich šľachtiteľských organizačných opatrení smerujúca k splneniu chovného cieľa.
Ekonomická váha (marginálna) predstavuje akú ekonomickú hodnotu pre chovateľa bude mať dosiahnutie zvýšenia výkonnosti o jednu jednotku.Prednášajúci: Ing. Zuzana Krupová, PhD.
Dátum a čas: 11. 10. 2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň Z-03, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre