Kalendár udalostí 10.10.2019

štvrtok, 10.10.2019

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 10. októbra 2019 o 10.00h uskutoční slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Technickej fakulty SPU v Nitre pri príležitosti 50. výročia založenia TF.

Téma: Made in and cultural heritage in international marketing mix; Sensory and aroma marketing as a value driver for the heritage marketing of the Italian and Slovak firms
Prednášajúci: Assoc. Prof. Gaetano Macario, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Italy
Dátum a čas: 10. 10. 2019, 13.30 - 17.30 h
Miesto: Fakulta ekonomiky a manažmentu, pavilón S, poslucháreň S-01
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre