Kalendár udalostí 08.10.2019

utorok, 08.10.2019

Za účasti vedenia univerzity a fakúlt sa 8. októbra 2019 o 10.00 h  v aule SPU uskutoční imatrikulácia študentov prvého ročníka na Bc. stupni štúdia.