Kalendár udalostí 05.10.2019

utorok, 24.09.2019

Tematická jesenná výstava Farby a plody jesene sa bude konať 24. 9. - 6. 10. 2019 v priestoroch Botanickej záhrady SPU. Súčasne v rámci výstavy budú pre odbornú a laickú verejnosť odprezentované zaujímavé odborné semináre. Novinkou bude Chilli víkend. Viac na http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/farby-a-plody-jesene-v%C3%BDstava-v-botanickej-z%C3%A1hrade-spu/

sobota, 05.10.2019

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre vás pozýva na Otvorenie interaktívnej experimentálnej záhrady pre verejnosť, ktoré sa uskutoční v sobotu 5. októbra 2019, v priestoroch FZKI na Tulipánovej 7 v Nitre.  Viac na http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/otvorenie-interakt%C3%ADvnej-experiment%C3%A1lnej-z%C3%A1hrady-pre-verejnos%C5%A5/