Kalendár udalostí 10.09.2019

utorok, 10.09.2019

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vás pozýva na deviaty ročník medzinárodnej konferencie Vidiecke stavby v európskych regiónoch, ktorá sa uskutoční 10. septembra 2019 v Kongresovom centre SPU.

Vidiek je vizitkou každého regiónu a krajiny. Jeho obraz a štruktúra sú vytvorené historicky a menia sa nepretržite. Základom vzhľadu vidieka sú obytné a výrobné stavby. V minulosti žili na vidieku prevažne poľnohospodári. V súčasnosti sa na vidiek sťahujú ľudia pracujúci v mestách a stále viac sa tu objavuje malý i väčší priemysel. Veľkosť poľnohospodárskych výrobných jednotiek a ich stavieb závisí od dávnej i nedávnej minulosti regiónu. Vzhľad a rozmiestnenie obytných a priemyselných budov spolu s technickou a zelenou infraštruktúrou vytvárajú vidiecke prostredie, ktoré ovplyvňuje sociálne aj environmentálne podmienky života.

Medzinárodná konferencia Vidiecke stavby v európskych regiónoch 2019 sa s týmito otázkami bude zaoberať už po deviatykrát.
Úvod podujatia bude patriť panelovej diskusii na tému vidiecka architektúra, inteligentná dedina, zelena infraštruktúra, ciele Programu rozvoja vidieka a Integrovaného regionálneho operačného programu v budúcom programovacom období, podpora malého a stredného podnikania, povoľovanie environmentálne citlivých stavieb.

Po panelovej diskusii budú nasledovať odborné a vedecké príspevky zamerané na:
- architektúru vidieka,
- technické a technologické riešenia obytných a výrobných stavieb na vidieku,
- stavebné materiály a ich recykláciu,
- technickú infraštruktúru vidieka,
- zelenú infraštruktúru vidieka,
- vplyv riešenia vidieckych stavieb na životné prostredie.


Zborník z konferencie bude zverejnený na webovej stránke www.ruber2019.uniag.sk