Kalendár udalostí 02.07.2019

pondelok, 01.07.2019

Nitrianska letná univerzita je projekt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra, v rámci ktorého sa účastníci hravou a tvorivou formou oboznámia s akademickým prostredím, charakterom štúdia na univerzite a vybranými zaujímavými témami predstavujúcimi súčasť pestrej ponuky študijných programov oboch nitrianskych univerzít. Projekt je určený pre deti vo veku 8 -11 rokov. Aktivity sú rozdelené do rôznych tematických okruhov. NLU 2019 sa uskutoční v termíne od 1. 7. do 12. 7. 2018. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať v čase od 8.00 h do 16.00 h s obednou prestávkou. Obed bude účastníkom zabezpečovať Študentská jedáleň UKF v Nitre a Študentská jedáleň SPU v Nitre.

Nitrianska letná univerzita na FB