Kalendár udalostí 30.05.2019

streda, 29.05.2019

V priestoroch kaštieľa v Topoľčiankach sa dňoch 29. mája až 1. júna 2019 bude konať medzinárodná konferencia DAGENE 2019, zameraná na problematiku živočíšnych genetických zdrojov najmä krajín v povodí rieky Dunaj. Organizátorom podujatia je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra v spolupráci s Fakultou biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, koordinátorom je prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

Viac informácií nájdete na http://www.vuzv.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=754:dagene-2019-topoianky&catid=41&Itemid=148