Kalendár udalostí 09.05.2019

štvrtok, 09.05.2019

Téma: Podporné systémy pre chovateľov hospodárskych zvierat na Slovensku Možnosti využitia systému podpôr v živočíšnej výrobe
- prednáška a diskusia o jednotlivých podporných systémoch Plánu rozvoja vidieka a Vlády SR s osobitným zameraním pre chovateľov hospodárskych zvierat
Prednášajúci: Ing. Juraj Kožuch, PhD.
Dátum a čas:
Miesto: cvičebňa AZ-01, Katedra špeciálnej zootechniky, pavilón Z
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.