Kalendár udalostí 24.04.2019

streda, 24.04.2019

Univerzitná kvapka krvi na SPU

Humanitárne podujatie spojené s darovaním krvi, ktoré organizuje Miestny spolok Slovenského Červeného kríža pri SPU v Nitre a Národná transfúzna služba v Nitre. Miesto a čas konania:  Kongresová sála, ŠD A. Bernoláka, SPU, 24. 4. 2019 8.00 – 12.00 h. Viac na

Kynologický deň s Poľovníckym krúžkom Buteo

Odborné prednášky a ukážky výcviku psov zaujmú nielen každého chovateľa, ale všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o najlepších priateľoch človeka, ich zvykoch a spôsoboch starostlivosti o nich. Tento rok sa na akcii podieľa aj novovzniknutý kynologický krúžok na SPU. Miesto a čas konania: areál SPU, Mini ZOO,  24. 4. 2019, 10.00

NewMeta – promo akcia pre študentov

Daruj si peniaze – o možnostiach sporenia študentov v 2. pilieri. Miesto a čas konania: Študentský domov A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38, 24. 4. 2019. 10.00 h

 

Jarný beh Nitrou

Tradičné bežecké podujatie na trase: Nový most – chodník na Wilsonovom nábreží – hlavný most pri internáte Mladosť – a späť. Miesto a čas konania: nábrežie rieky Nitra, 24. 4. 2019, 15.00 h

Podrobný program NUD 2019

Téma: Poľnohospodárstvo 3. milénia- vízia a inovatívne riešenia
Prednášajúci: RNDr. Bruno Gábel, CSc.
Výskumné aktivity RNDr. Bruna Gábela, CSc. sa sústreďujú na vývoj nových metód a inovatívnych prostriedkov ochrany viniča a ovocných drevín pred kľúčovými patogénmi. V tejto oblasti je autorom mnohých odborných publikácií, vedeckých prác, popularizačných článkov a niekoľkých priemyselných patentov.
Dátum a čas: 24. 4. 2019, 9.30 h
Miesto: miestnosť A-03
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, Technickej fakulty
 

Téma: Cherry-rich source of natural antioxidants

Prednášajúci: doc. MSc. Dejan Prvulovic, PhD
Dátum a čas: 24. 4. 2019, 13.30 h
Miesto: miestnosť AC19
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty biotechnológie a potravinárstva
 

Téma: Botanicals-sources for environmental-friendly biopesticides

Prednášajúci: doc. MSc. Dejan Prvulovic, PhD
Dátum a čas: 24. 4. 2019, 16.30 h
Miesto: miestnosť AC19
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty biotechnológie a potravinárstva

Téma: Ekotoxikológia - Vplyv ťažkých kovov na živočíchy
Prednáška je zameraná na charakteristiku vplyvu ťažkých kovov na živočíšny organizmus, prejavy toxicity a spôsobu eliminácie účinkov.
Prednášajúci: dr hab. Łukasz Binkowski, Ph.D.
Dátum a čas: 24. 4. 2019, 8.00 h
Miesto: miestnosť AT-21, pavilón T, 2. posch.
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov a Fakulty biotechnológie a potravinárstva