Kalendár udalostí 11.04.2019

čtvrtek, 11.04.2019

V priestoroch Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre sa 11. apríla 2019 od 8.45 do 13.00 h  uskutoční World Café, podujatie zamerané na tému biohospodárstva a inovácií v oblasti potravinárstva a precízneho poľnohospodárstva, ktorého organizátorom je Únia klastrov Slovenska. Cieľom podujatia je združiť relevantných odborníkov v rôznych odvetviach biohospodárstva a zmobilizovať čo najviac skúseností a odborných znalostí pre rozvoj tohto sektora. Počas stretnutia bude vytvorený priestor na diskusiu medzi poľnohospodármi, potravinármi, podnikateľmi, vedeckovýskumnými inštitúciami a univerzitami.

Témy diskusie:

  • Ako môže „Európske Inovačné Partnerstvo pre oblasť poľnohospodárstva“ prispieť k inovatívnemu a precíznemu poľnohospodárstvu
  • EIT Food Hub a jeho úloha pri zapájaní start-up-ov v oblasti inovatívneho poľnohospodárstva
  • Stratégia pre biohospodárstvo na Slovensku
  • Zlepšovanie miestnych akčných plánov

Podujatie bude prebiehať primárne v slovenskom jazyku, pričom niektoré sekcie budú predstavené/zosumarizované aj v angličtine. Účasť na podujatí je bezplatná. V prípade záujmu potvrďte účasť na info@uksk.sk najneskôr do 7. 4. 2019. 

PROGRAM

Téma: Nakladanie s rádioaktívnym odpadom

Prednášajúci: Ing. Ján Holec NUCLEAR POWER a.s.
Dátum a čas: 11. 4. 2019 o 13.30 h
Miesto: poslucháreň A-02
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a Technickej fakulty.