Kalendár udalostí 09.04.2019

utorok, 09.04.2019

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je jedným zo spoluorganizátorov série odborných seminárov spoločnosti FEED LAB, s.r.o., na tému Kvalita kukuričných siláží v podmienkach klimatických zmien z troch pohľadov, ktorý sa uskutoční 9. apríla 2019 od 9.30 do 13.00 h v Kongresovom centre SPU.  Ďalšie semináre sa budú konať v nasledujúce dni vo Vigľaši a v Košiciach.  PROGRAM

 

Téma: Motivácia, hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov

Prednášajúci: Tibor Molnár
Dátum a čas: 9. 4. 2019, 11.00 h
Miesto: miestnosť AS-01
Prednáška je vhodná najmä pre študentov a Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.

Téma: Prvotné uplatnenie medzinárodných štandardov účtovnictva - IFRS 1

Prednášajúci: Lukáš Ciran a Peter Kis
Dátum a čas: 9. 4. 2019, 11.00 h
Miesto: poslucháreň S
Prednáška je vhodná najmä pre študentov a Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.