Kalendár udalostí 03.04.2019

utorok, 02.04.2019

S podporou Európskej únie sa 2. - 5. apríla 2019 v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutoční konferencia Central European Initiative on Agricultural Land Protection - CEILAND (Stredoeurópska iniciatíva na ochranu poľnohospodárskej pôdy). Zastúpených bude 10 krajín strednej Európy: Slovensko, Rakúsko, Chorvátsko, Česko, Nemecko, Maďarsko, Lichtenštajnsko, Poľsko, Slovinsko a Švajčiarsko. Hlavným cieľom konferencie diskusia odborníkov z rôznych oblastí na tému súčasnej situácie v ochrane poľnohospodárskej pôdy v kontexte špecifík regiónu strednej Európy.  Konferencia poskytne účastníkom možnosť výmeny skúseností a cenných informácií, ako aj posilnenia vzájomných vzťahov, čo môže otvoriť možnosti ďalšej spolupráce. Viac na https://ceiland.uniag.sk/  

streda, 03.04.2019

Téma: Možnosti využitia agrárneho informačného systému AgroCont© v integrovanom a ekologickom systéme pestovania zeleniny
Prednášajúci: Ing. Jozef Mikla
Dátum a čas: 3. 4. 2019 od 10.00 do 11.30 h
Miesto: Katedra zeleninárstva FZKI SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2 (miestnosť BZ-01)
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre