Kalendár udalostí 19.11.2018

pondelok, 19.11.2018

Vybíjaná
Turnaj vo vybíjanej pre študentov UKF a SPU.
Miesto a čas konania: Veľká telocvičňa UKF, 9.00 h

NewMeta O2
Špeciálna ponuka programov O2 pre študentov SPU.
Miesto a čas konania: ŠD Bernoláka, 13.00 – 18.00

Oceňovanie študentov SPU
Rektorka SPU doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. pri príležitosti 17. novembra ocení úspešných a výnimočných študentov, ktorí reprezentujú univerzitu a svojimi aktivitami šíria jej dobré meno doma a v zahraničí. 
Miesto a čas konania: Rektorát SPU, Trieda A. Hlinku 2, zasadacia miestnosť, 1. posch., 13.30 h