Kalendár udalostí 12.10.2018

štvrtok, 11.10.2018

Konferencia: Slovensko - krajina neznámych vlastníkov

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a komora pozemkových úprav SR organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu  Slovensko - krajina neznámych vlastníkov. Podujatie  sa uskutoční 11. - 12. októbra 2018 v Kongresovom centre SPU pod záštitou rektorky SPU doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD. Cieľom organizátorov je poskytnúť priestor na diskusiu o pozemkových úpravách z pohľadu ich potenciálu / benefitov, reálnej využiteľnosti spoločenského a ekonomického dosahu a dopadu na životné prostredie. Viac