Kalendár udalostí 10.10.2018

streda, 10.10.2018

Akademický senát vyhlásil na 10. októbra 2018 voľby do AS SPU v Nitre na nové funkčné obdobie pre všetky fakulty SPU v Nitre a celouniverzitné pracoviská SPU v Nitre, ako zamestnaneckej, tak aj študentskej časti akademických obcí fakúlt a celouniverzitných pracovísk SPU v Nitre.  VIAC