Kalendár udalostí 14.05.2018

pondelok, 14.05.2018

Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 14. 5. 2018 (pondelok) o 13.00 h v Kongresovom centre, ŠD A. Bernoláka.

Viac na http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/zasadnutie-akademick%C3%A9ho-sen%C3%A1tu-spu-v-nitre-7145/