Kalendár udalostí 11.05.2018

piatok, 11.05.2018

Katedra udržateľného rozvoja a Katedra ekológie FEŠRR SPU v Nitre, Ústav krajinnej ekológie SAV, Centrum Ekologického výskumu MTA vo Vácrátóte, Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV, Múzeum Podzoboria vás pozývajú na medzinárodný seminár krajín Vyšehradskej skupiny 3. TEKedu V4 Tradičné ekologické poznatky a nepísaná história: Od zámeru k aplikáciám – jedlédivo rastúce rastliny.

Podujatie sa uskutoční 11. mája 2018 v Kolíňanoch.

Pozvaný hosť: Bartosz Dobrodej Krzewiński, expert v oblasti jedlých divorastúcich rastlín

Cieľom seminára bude pokračovanie v téme tradičné ekologické poznatky (TEK), v nadväznosti na kurz, ktorý bol úspešne zahájený pred dvoma rokmi. Predmetom budú metódy výskumu, prezentácie prípadových štúdií, ako aj posúdenie možného využitia týchto zdrojov na Slovensku a v krajinách V4.

Pozvánka

Invitation

Info

Univerzitná organizácia Odborového zväzu PŠaV na SPU v spolupráci s manažmentom univerzity a Centrom univerzitného športu organizujú v piatok 11. mája pre všetkých zamestnancov univerzity tretí ročník Športového dňa zamestnancov SPU s bohatou ponukou športových a zábavných aktivít.

Termín: 11. mája 2018,
miesto: športový areál ŠD Mladosť a Športová hala SPU
oficiálne otvorenie: 9.00 h,
vyhlásenie výsledkov: 13.15 h.

Príprava rozvrhu si vyžaduje širšiu spoluprácu, preto vás prosíme o registráciu prostredníctvom dotazníka najneskôr do 4. mája (do 12.00 h). Po tomto termíne bude prihlasovanie skončené a do harmonogramu jednotlivých športov (najmä kolektívnych) budú zaradení iba prihlásení účastníci.

VIAC informácií