Kalendár udalostí 26.04.2018

štvrtok, 26.04.2018

26. apríla 2018

Poskytovanie prvej predlekárskej pomoci
Na šiestich stanovištiach v areáli SPU si študenti budú môcť pozrieť základy poskytovania prvej pomoci v praxi. Podujatie bude súčasťou súťaže družstiev prvej pomoci stredných škôl. Mapka stanovíšť bude k dispozícii v infostánku Slovenského Červeného kríža pred ŠD A. Bernoláka.
Miesto a čas konania: areál SPU, Tr. A. Hlinku , 9.00 – 13.00 h