Kalendár udalostí 20.01.2018

sobota, 20.01.2018

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, si Vás dovoľujú pozvať na 11. Akademický ples nitrianskych univerzít, ktorý sa bude konať 20. januára 2018  od 19.00 h v priestoroch Estrádnej haly Parku kultúry a oddychu v Nitre.

Viac na http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/11-akademick%C3%BD-ples-nitrianskych-univerz%C3%ADt/