Kalendár udalostí 28.02.2013

štvrtok, 28.02.2013

Uzávierka podávania prihlášok  na mobility v zimnom alebo v letnom semestri akad. roka 2013/14  je 28. februára 2013. Tí, ktorí máte záujem mobilitu absolvovať, vyplňte prihlášku a prineste ju do Kancelárie zahr. vzťahov (č. dverí 304, 3. poschodie - pavilón AE, rektorát, Mgr. Mária Žúreková). Bližšie informácie a tlačivá 

V rámci univerzitného projektu LDV VETPRO: Zelený most: európske skúsenosti pre lokálny udržateľný rozvoj (č. 12323 0202), ktorý koordinuje Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov, majú učitelia SPU možnosť absolvovať týždňové odborné pobyty s hlavným cieľom získať praktické skúsenosti a nové poznatky z partnerských inštitúcií v Európe v rôznych oblastiach problematiky udržateľného rozvoja.

Úlohou účastníka mobility je po návrate z mobility pripraviť krátky príspevok, resp. case study/alebo príklad dobrej európskej praxe, doplnený fotodokumentáciou, ktorý bude publikovaný na CD ako výstup pre celoživotné vzdelávanie.  Zároveň sa očakáva, že účastníci mobilít prispejú do diskusie na diskusnom portáli LinkedIn, kde bude vytvorená diskusná skupina "Green Bridge SUA Nitra". Záujemcovia o mobilitu sa môžu prihlásiť priamo u koordinátorky projektu prof. Horskej (Elena.Horska@gmail.com) zaslaním mailu so stručným popisom motivácie a plánu na mobilitu v termíne do 28. februára 2013. V prílohe sa nachádza rozpis mobilít s doporučením pre konkrétnu fakultu v závislosti od zamerania prijímajúcej inštitúcie.

PRÍLOHA

International Particle Physics Masterclasses (MC) sú podujatím, na ktorom sa študenti stredných škôl stanú na jeden deň členmi vedeckého kolektívu fyzikov na univerzite a zoznámia sa s riešením najaktuálnejších problémov svetového výskumu. MC prebiehajú súčasne v 5-7 univerzitách vo svete každý deň počas 3 týždňov. Študenti si na svojej univerzite dopoludnia vypočujú prednášky o podivuhodných vlastnostiach mikrosveta, popoludní vyhodnocujú dáta z doposiaľ najväčšieho e+e- urýchľovača na svete (LEP, CERN) a podvečer sa spoja prostredníctvom videokonferencie  so svojimi rovesníkmi v partnerských krajinách, aby si porovnali a skombinovali svoje výsledky. Videokonferenčná diskusia, moderovaná fyzikmi z CERN, dodáva podujatiu jedinečný charakter.

MC sú organizované Európskou skupinou pre popularizáciu časticovej fyziky a Európskou fyzikálnou spoločnosťou.

VIAC INFORMÁCIÍ NA physicsmasterclasses.org a na e-mailovej adrese: Zuzana.Palkova@uniag.sk