Kalendár udalostí 13.02.2013

streda, 13.02.2013

Prezentácia programu Erasmus: možnosti študijných pobytov na zahraničných univerzitách sa uskutoční 13. februára 2013, od 16.30 do 17.30 v miestnosti A-01. Využite možnosť zoznámiť sa s programom Erasmus, ktorý vám ponúka možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí. Zároveň je to priestor, kde budú zodpovedané všetky vaše otázky k danej problematike. Tešíme sa na stretnutie!