Kalendár udalostí 01.02.2013

piatok, 01.02.2013

Debrecénska univerzita - Centrum pre poľnohospodárske a ekonomické vedy, Mendelova univerzita v Brne, Česká zemědělská univerzita v Prahe, Poľnohospodárska univerzita v Bydgoszci a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Vás srdečne pozývajú na otvorenie výstavy fotografií Zmeny hodnotových orientácií, ktoré sa s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu uskutoční 1. februára 2013 o 10:00 h vo foyeri Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Cieľom organizaátorov bolo zvláštnym a nekonvenčným spôsobom poukázať na rôzne druhy a formy práce v našich každodenných životoch. Do fotosúťaže sa mohli zapojiť študenti, učitelia, výskumní pracovníci a ostatní zamestnanci piatich spolupracujúcich  univerzít. Z najlepších fotografí vybraných medzinárodnou komisiou vznikla výstavná kolekcia, ktorá sa postupne predstaví na všetkých partnerských inštitúciách. Fotografie odzrkadľujú rôznorodosť pracovných činností v spoločenstvách ľudí v rámci rôznych stupňov ekonomického rozvoja spoločnosti, rôznych kultúrnych a náboženských tradícií.

Putovná výstava potrvá na SPU v Nitre do 28. februára 2013. Pokračovať bude 8. marca – 2. apríla 2013 na Mendelovej univerzite v Brne, 12. apríla - 6. mája 2013 na Česká zemědělskej univerzite v Prahe a 14. mája – 14. júna 2013 na Poľnohospodárskej univerzite v Bydgoszczi.

 

POZVÁNKA