Študentské dni nitrianskych univerzít: Večerný beh Nitrou

Večerný beh Nitrou
Tradičný beh večernou Nitrou za účasti pretekárov všetkých vekových kategórií.
Miesto a čas konania: Nitra – pešia zóna, 13.00 h

Späť